Skip to content

Second opinion bij andere bedrijfsarts

Een voorbeeld uit de praktijk: een werknemer is uitgevallen maar moet van de bedrijfsarts een paar uur per week werken. Ook wordt het aantal uren de komende weken steeds verder uitgebreid. De werknemer is het daar niet mee eens. Hij heeft nog veel klachten en vindt dat hij nog niet kan re-integreren. Wat kan hij doen?

Wanneer second opinion aanvragen?

Vaak is bekend dat een werknemer in zo’n situatie een deskundigenoordeel aan UWV kan vragen. Maar er is nog een andere mogelijkheid: als een werknemer het niet eens is met het oordeel van een bedrijfsarts kan hij een second opinion aan een andere bedrijfsarts vragen. Dat kan bijvoorbeeld als een werknemer vindt dat hij nog niet klaar is om terug te keren naar de werkvloer. De omgekeerde situatie is ook mogelijk, namelijk als de werknemer graag weer aan het werk wil, maar de bedrijfsarts hier nog geen goedkeuring voor heeft gegeven. Ook kan een zieke werknemer een second opinion aanvragen als hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij nog kan verrichten. Alleen een werknemer kan om een second opinion bij een andere bedrijfsarts vragen. Een werkgever heeft dat recht niet.

Aanvragen bij de eigen bedrijfsarts

De werknemer moet de aanvraag doen bij de bedrijfsarts die hem in eerste instantie heeft onderzocht. Een bedrijfsarts moet met een verzoek van de werknemer instemmen, tenzij er sprake is van zwaarwegende redenen om dat niet te doen. Een werknemer die vindt dat de bedrijfsarts het verzoek om een second opinion ten onrechte heeft afgewezen kan een klacht indienen bij de arbodienst of bedrijfsarts.

Second opinion door andere arts

De werkgever en de arbodienst hebben in een contract afgesproken wie de second opinion kan uitvoeren. Soms kan uit meerdere artsen worden gekozen. De second opinion arts moet wel bij een andere arbodienst werkzaam zijn. Het advies van de tweede arts is overigens niet bindend, maar de eerste arts moet het advies bij zijn eigen advies betrekken. Als dat onvoldoende gebeurt kan de werknemer de bedrijfsarts vragen de verdere begeleiding aan een andere bedrijfsarts over te dragen.

Kosten voor werkgever

In tegenstelling tot een deskundigenoordeel bij UWV dat door een werknemer wordt aangevraagd, komen de kosten voor een second opinion voor rekening van de werkgever.

Kortom: een second opinion bij een andere bedrijfsarts kan voor een zieke werknemer – naast het deskundigenoordeel – een interessante optie zijn als hij het niet eens is met het oordeel van de eigen bedrijfsarts.

Back To Top