Skip to content

CAO verplicht volgen?

Moet u een cao verplicht volgen en… waar is dat te vinden? Als u als werkgever lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft gesloten moet de cao in het bedrijf worden gevolgd. Maar ook als een werkgever geen…

Lees meer

Afscheid nemen na twee jaar ziekte

Als een werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is kan er in goed overleg afscheid worden genomen. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. Waar moet u op letten? Allereerst moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan blijven. Dat…

Lees meer

Fictieve opzegtermijn

Werkgevers en werknemers krijgen bij ontslag met wederzijds goedvinden te maken met de fictieve opzegtermijn. Maar waarom is die opzegtermijn nu zo belangrijk en wat betekent dit voor het ingaan van een WW-uitkering? Wat is de fictieve opzegtermijn? Dit is…

Lees meer

Re-integratie bij een ander bedrijf

Soms kan een werknemer die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is niet (goed) re-integreren bij zijn eigen werkgever. Dat kan komen omdat terugkeer bij de eigen werkgever niet mogelijk is of omdat daar geen passend werk is. Dan komt externe re-integratie (ofwel re-integratie…

Lees meer
Arbeidsrecht | Stoop Advocatuur

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Regelmatig krijg ik de vraag of een werkgever een arbeidsvoorwaarde mag wijzigen, ook als de werknemer het daar niet mee eens is. Eénzijdige wijziging is een lastig juridisch leerstuk en uitspraken van rechters zijn niet altijd consistent. Hieronder volgt een…

Lees meer
Arbeidsrecht | Stoop Advocatuur

Zes tips bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet geven is een heftige gebeurtenis en de financiële consequenties kunnen (heel) groot zijn. Een werknemer heeft iets gedaan waardoor hij per direct ontslagen moet worden. Na een ontslag op staande voet bestaat het risico om in…

Lees meer
Back To Top