Skip to content

CAO verplicht volgen?

Moet u een cao verplicht volgen en… waar is dat te vinden?

Als u als werkgever lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft gesloten moet de cao in het bedrijf worden gevolgd. Maar ook als een werkgever geen lid is kan er toch verplicht een bedrijfstak-cao van toepassing zijn, namelijk als de cao algemeen verbindend is verklaard. De cao geldt dan verplicht voor alle werkgevers in die bedrijfstak.

Op de website van Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) kunt u vinden of een cao algemeen verbindend is verklaard (Avv). Ook kunt u zien of er tussentijds een wijziging heeft plaatsgevonden (TTW).

Het is even zoeken, maar van A (cao Architectenbureaus) tot Z (cao Zeilmakerijen) kunt u hier alle algemeen verbindende cao’s vinden. Zie voor de cao’s na 1 januari 2019:

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite16.scherm1168?mGmr=161

U kunt in de zoekbalk de gezochte cao invullen. Als u uw cao heeft gevonden, kunt u zien wanneer de cao algemeen verbindend is verklaard en wanneer dit afloopt.

Dit zal voor de meeste werkgevers voldoende zijn, maar de liefhebbers kunnen het besluit downloaden via de zoekoptie “officiële bekendmakingen” (tip: kopieer het publicatienummer Staatscourant). Kies voor documentsoort “Staatscourant” en vul het publicatienummer in. U weet dan precies welke artikelen uit de cao algemeen verbindend zijn verklaard. Veel leesplezier! 😉

Back To Top