Skip to content

Afscheid nemen na twee jaar ziekte

Als een werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is kan er in goed overleg afscheid worden genomen. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. Waar moet u op letten?

Allereerst moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan blijven. Dat betekent dat hij zijn eigen werk niet kan doen, er geen ander passend werk is en de werknemer niet binnen een half jaar zal herstellen. Ook moet er geen loonsanctie zijn opgelegd waarbij de twee jaar loondoorbetalingsverplichting is verlengd omdat de werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan. Als het goed is, heeft de werknemer een aantal maanden of weken vóórdat de twee jaar om zijn een WIA-uitkering aangevraagd en heeft UWV daar een beslissing over genomen.

De werkgever kan vervolgens een beëindigingsvoorstel doen aan de werknemer in de vorm van een beëindigingsovereenkomst oftewel een vaststellingsovereenkomst. Daarbij hoeft hij geen rekening te houden met een opzegtermijn. De loondoorbetalingsverplichting stopt immers na twee jaar en de werknemer kan al aanspraak maken op een WIA-uitkering. De einddatum moet wel in de toekomst liggen. Als reden voor de beëindiging kan twee jaar arbeidsongeschiktheid worden opgegeven.

Verder is het aan te raden de transitievergoeding aan te bieden, hoewel dat niet verplicht is. Als de werkgever tot gedwongen ontslag zou overgaan na een ontslagprocedure bij UWV, is de transitievergoeding ook verschuldigd. Een werknemer heeft dus weinig reden om in te stemmen met een regeling waarbij minder dan de wettelijke transitievergoeding wordt aangeboden. Bovendien kan de werkgever de betaalde wettelijke transitievergoeding terug krijgen van UWV (let op: als er meer is betaald dan de wettelijke transitievergoeding betaalt UWV dat niet terug). Verder heeft een werknemer recht op uitbetaling van eventueel nog openstaande vakantiedagen en vakantiegeld, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt.

De werkgever en werknemer kunnen andere onderwerpen in overleg afspreken, bijvoorbeeld vrijstelling van een eventueel concurrentiebeding, of een vergoeding voor juridisch advies.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Back To Top